Search
Close this search box.

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o způsobu zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 (GDPR), je společnost 3E Praha Engineering a.s., IČO0169277 se sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 (dále jen správce).

3E Praha Engineering a.s. provozuje tyto webové stránky:
www.3epraha.cz, www.solidweb.cz, www.3dexp.cz, www.draftsight.solidweb.cz, www.surfcam.cz, www.camworks.cz, www.sketchup.cz, www.3eprahaedu.cz, www.3eprahavvi.czwww.4x4veskolach.cz, www.3edragster.cz, www.f1veskolach.cz, news.3epraha.cz, eshop.3epraha.cz.

Účastníkem je fyzická osoba, která udělí společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V každém případě jsou osobní údaje zpracovávané společností 3E Praha Engineering a.s. omezeny na údaje nezbytné pro účely popsané v těchto Zásadách.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt info@3epraha.cz.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce v závislosti na níže uvedených účelech zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • osobní a obchodní kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo/a, pracovní pozice,…),
 • profilové informace (např. ID uživatele, přihlašovací jméno a heslo, profilový obrázek, dosažené vzdělání, titul, certifikace a absolvované kurzy, název a typ organizace),
 • podrobnosti související s nákupy, např. fakturační údaje, atd.,
 • provozní a uživatelské údaje o tom, jak účastník používá webové stránky, aplikace a služby správce, včetně údajů ze souborů cookie; podle toho, co je relevantní.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat osobní údaje účastníka pro jeden nebo několik z následujících účelů:

 • pro komunikaci s účastníkem, včetně případů, kdy požaduje informace týkající se produktů a služeb správce, pro správu marketingových aktivit správce,
 • pro zjištění požadavků a zájmů účastníka a poskytnutí pro něho nejvhodnějších produktů a služeb,
 • pro umožnění personalizovaného, interaktivního používání webových stránek a aplikací správce,
 • pro možnost zobrazit určité osobní údaje související s profilem účastníka při výměně nápadů a dalších informací o produktech a službách správce s ostatními uživateli webových stránek,
 • pro možnost poskytování produktů a služeb, pro lepší zpřístupnění:
  • registrace na akce, semináře, webináře, atd.,
  • přihlášky do soutěží,
  • vytvoření profilu uživatele,
 • pro umožnění správci spravovat své obchodní vztahy s účastníkem (včetně prodejních příležitostí, nabídek, nákupů, smluv, objednávek, faktur, kontaktních formulářů, e-mailů, zpráv, doručování produktů, atd.),
 • pro možnost správy školení pro účastníka.

Pozn.: Pokud se zúčastníte akce pořádané společností 3E Praha Engineering a.s., můžete být navíc požádáni o dílčí zdravotní informace za účelem identifikace a ohleduplnosti k dalším osobám, za účelem vyhovění případným specifickým stravovacím požadavkům a za účelem zjištění dodatečných osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování z důvodu organizování akce.

Správce vždy bere v úvahu a zvažuje jakýkoliv potenciální dopad na účastníka (pozitivní i negativní); vždy bere v úvahu účastníkova práva před zpracováním jeho osobních údajů pro účely oprávněného zájmu. Pokud správce nemá souhlas účastníka nebo pokud to není jinak vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebude používat osobní údaje účastníka v situacích, kdy dopad na něho převažuje nad oprávněným zájmem na zpracování jeho osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Správce neuchovává účastníkovy osobní údaje déle, než je nezbytné, a pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění výše uvedených účelů. Doba uchovávání se může lišit v závislosti na kategoriích údajů a činnostech zpracování.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, na realizaci plateb na základě smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Cookies

Za účelem zlepšení kvality návštěvy webových stránek a aplikací správce jsou použity soubory cookies nebo jiné podobné technologie, které mohou zpracovávat osobní údaje.

V závislosti na webové stránce nebo aplikaci jsou užívány různé typy souborů cookies:

 • Vždy se používají Funkční soubory cookies, které umožňují správné procházení webových stránek nebo aplikací, umožňují účastníkovi například uložit nastavení personalizace (volba jazyka, prezentace služby, uložení nákupního košíku).
 • Statistické soubory cookies se používají ke shromažďování údajů o používání a výkonu webových stránek. Tyto soubory například používáme ke zjištění počtu jedinečných návštěvníků webu nebo služby a k vytváření dalších statistik o provozu našich stránek.
 • Marketingové soubory cookies jsou implementovány správcem za účelem vytvoření profilu zájmů účastníka, poskytování personalizovaného a cíleného obsahu, neukládají osobní údaje přímo, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci úastníkova prohlížeče a internetového zařízení.

Statistické a Marketingové soubory cookies lze odstranit nebo odmítnout. Pokud však účastník nepřijme určité soubory cookies, některé funkce a funkce webů a aplikací nemusí fungovat správně a při jejich používání se může setkat s jistými nepříjemnostmi.

Předvolby souborů cookies lze kdykoli změnit kliknutím na vysouvací okno „Spravovat souhlas s cookies“ v pravém spodním rohu okna prohlížeče na webových stránkách.

Pro zobrazení dalších informací o souborech cookies používaných společností 3E Praha Engineering a.s., přejděte prosím sem.

Práva účastníka

Za podmínek stanovených v GDPR má účastník (dle čl. 15 – 21 GDPR) právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům,
 • opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
 • výmaz osobních údajů,
 • vznešení námitky proti zpracování,
 • přenositelnost údajů,
 • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Dále má účastník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením při přenosu a po dobu, kdy je spravuje.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Správce si vyhrazuje právo změnit výše popsané zásady ochrany osobních údajů, pokud je to nezbytné z důvodu nových technologií.

Novou verzi zásad ochrany osobních údajů pak uvede na svých internetových stránkách a o změně informuje účastníka.

Tyto zásady byly aktualizovány dne 6. 6. 2022.

Search

Software

3D CAD
2D CAD

Služby

Pro naše klienty

O společnosti

Sociální média

3 E Praha Engineering, a.s.

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s. a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Marketing